Vážení uchazeči o studium,

srdečně vás zveme na dny otevřených dveří v obou střediscích naší školy. Podrobnosti o termínech naleznete pod tímto odkazem nebo v horním menu Pro uchazeče. Zde naleznete také temíny ukázkových dnů, na kterých můžete okusit atmosféru naší školy na vlastní kůži.

Nezapomeňte také na to, že přihlášku musíte podat řediteli školy nejpozději do 1. března 2017.

PŘÁNÍ NOVÝ ROK - všem žákům, kolegů a přátelům školy RES STŘ

Vedení školy přeje všem úspěšný nový rok v osobním, pracovním a studijním životě.

Dne 23.12.2016, Jaroslav Mareš


Studenti Resslovky se vydali do saské metropole RES

Pět tříd naší školy odjelo 15. 12. 2016 do Drážďan. Důvodem cesty byla návštěva dvou muzeí, Muzea hygieny a Muzea dopravy, samozřejmě i prohlídka vyhlášených vánočních trhů, které v nejbližším okolí nemají konkurenci. V muzeích byly nádherné expozice, studenti měli možnost od podrobného prozkoumání lidského těla od zrození až po smrt se posunout do technického světa letadel, lokomotiv a automobilů, porovnat vozový park dávné minulosti s dneškem. Moc pěkně udělané výstavy zaujaly nejednoho studenta.

Přálo i počasí, takže procházka po městě s ochutnáváním Vánoc byla velmi příjemná. Určitě to stálo za to.

Mgr. Věra Horáková

Dne 19.12.2016, Pavel Novák


Spolupráce s Technickou univerzitou Drážďany RES STŘ

Naše škola se zapojila do projektu Technické univerzity Drážďany, na kterém se podílí také Německé centrum pro letectví a kosmonautiku a Muzeum technických sbírek.

Jako první odjela do Drážďan třída A3 s částí třídy E3, pedagogický dozor měl Ing. Pavel Kobrle. V komplexu Muzea technických sbírek se nachází laboratoř s oficiálním názvem DLR School Lab TU Dresden. Zde si vyzkoušeli naši žáci pět experimentů, které byly vybrány z nabídky několika desítek. Každý experiment trvá asi devadesát minut, účastní se ho zpravidla pět žáků a vedou ho pracovníci laboratoře nebo studenti univerzity. Hovoří se německy a anglicky, každá skupinka má však tlumočníka do českého jazyka.

Naši žáci si vybrali převážně experimenty orientované na energetiku: OLED (organické světelné diody), termoelektrické generátory, energetické procesy a superkondenzátory; jedinou výjimkou byl pátý experiment – systémy řízení dopravy. Lektoři byli udiveni velmi dobrými teoretickými znalostmi našich žáků.

Po skončení práce v laboratoři si žáci prohlédli expozice Muzea technických sbírek – výstavy historické výpočetní techniky, rozhlasu a televize, fotografických přístrojů, ale třeba také matematické hádanky a hlavolamy a velké množství stanovišť s fyzikálními pokusy, které si každý může vyzkoušet.

Žáci hodnotili akci velmi kladně a předpokládáme, že naše škola bude v přínosné spolupráci s drážďanskou univerzitou pokračovat.

Dne 29.11.2016, Pavel Novák


Vítězství v soutěži DOBRÁ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE 2015/2016 RES STŘ

Naše škola byla v soutěži Dobrá škola Ústeckého kraje za školní rok 2015/2016 vyhodnocena jako nejlepší v konkurenci devětadvaceti středních odborných škol. V soutěži jsou hodnoceny aktivity školy v rámci vzdělávacího procesu a odbornosti, ale i mimoškolní aktivity. Uděleného titulu si velmi vážíme jako ocenění práce všech našich zaměstnanců, a budeme se snažit uspět i v dalším ročníku soutěže.

Mgr. Bc. Jaroslav Mareš, ředitel školy

Článek na webu Ústeckého kraje, video o vyhlášení výsledků soutěže

Dne 04.11.2016, Pavel Novák


STÁŽ FINSKÝCH STUDENTŮ V NAŠÍ ŠKOLE RES STŘ

Několik momentů z praxe.

Neobvyklou návštěvu má ústecká Střední průmyslová škola. Šest studentů z partnerské školy Jämsä College v jižním Finsku.

Hosté z Finska, z partnerské školy Jämsä College, přijeli na svoji první návštěvu do Ústí nad Labem. Byl pro ně připraven pestrý program. Středisko Stříbrníky i Středisko Resslova je seznámily  se svými studijními obory, odbornými učebnami, dílnami, laboratořemi, kde se studenti z Finska seznámili se spoustou odborných dovedností, z nichž si mohli řadu vyzkoušet přímo osobně na místě. Zároveň navštívili partnerské firmy - Dewalt a Chvalis, kde exkurze v angličtině byly pro ně velmi zajímavé.

V programu pobytu zbylo  dost místa na kulturu včetně muzea a poznání města a okolí. Nezapomněli jsme na sportovní klání v řadě sportů, došlo i na lezeckou stěnu a lukostřelbu. Trocha času v dvoutýdenním programu zbyla i na osobní volno návštěvníků, které s nimi mohli trávit naši studenti, kteří jim pomáhali jako průvodci.

Vedoucí zahraniční skupiny Jussi Ahonen byl s dvoutýdenním programem spokojen a finským studentům se zde velmi líbilo.

Dne 26.10.2016, Jaroslav Mareš


LYŽAŘSKÉ KURZY 2016-17 RES STŘ


I v letošním školním roce nezapomínáme na rozvoj žáků ve všech oblastech školních i mimoškolních aktivit. Naše škola je kromě odborné činnosti i velmi úspěšná v pořádání zimních a letních sportovních kurzů.

V letošním školním roce organizujeme celkem čtyři lyžařské kurzy - v tomto ohledu jsme nejlepší v celém Ústeckém kraji. Před vánočními svátky nás čeká výběrový kurz do Val di Fiemme a v lednu a březnu 2016 uskutečníme další tři kurzy pro žáky 1. ročníků v Peci pod Sněžkou.

Na všech kurzech máme ještě několik volných míst, zájemci z jednotlivých středisek se mohou obracet na Martina Lva a Drahomíru Vondříčkovou.

Dne 09.10.2016, Jaroslav Mareš

Odkazy


Aktuality