Vážení uchazeči o studium,

srdečně vás zveme na dny otevřených dveří v obou střediscích naší školy. Podrobnosti o termínech naleznete pod tímto odkazem nebo v horním menu Pro uchazeče. Zde naleznete také temíny ukázkových dnů, na kterých můžete okusit atmosféru naší školy na vlastní kůži.

Nezapomeňte také na to, že přihlášku musíte podat řediteli školy nejpozději do 1. března. Aktuální verzi přihlášky ke studiu na SŠ naleznete zde.

Kriteria přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 zveřejní ředitel školy nejpozději do konce ledna 2019.

DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI 2018 RES STŘ

Opět jako v už čtyřikrát v minulých letech (2014-2018) jsme se stali podle hlasování zaměstnavatelů v kraji a v ČR nejlepší školou kraje z hlediska přípravy absolventů do praxe. Děkujeme všem, kteří nám v tajném hlasování dali hlas, velmi si toho vážíme.

Dne 13.12.2018, Jaroslav Mareš


Postup našich žáků na krajský přebor v šachu školních družstev RES STŘ

V pondělí 3. prosince proběhlo v prostorách DDM Ústí nad Labem okresní kolo přeboru škol v šachu. Soutěže se účastnilo více jak 120 žáků základních a středních škol našeho okresu. Druhým místem mezi středními školami si naši žáci zajistili postup na lednové krajské kolo, které se bude konat v Litoměřicích. Body do našeho družstva přinesli Mrišová (3LF) – 4,5b, Sysel (1ME) – 4b, Rojt (A2) – 4b, Mašek (1ITB) – 3,5b. Pořadí družstev středních škol: 1. Gymnázium Jateční (18,5b), 2. SPŠ Ústí nad Labem (16b), 3. SPŠS a SOŠST Čelakovského (11,5b), 4. Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala (11b), …

Mgr. Kamil Balín

Dne 11.12.2018, Pavel Novák


Za informačními technologiemi jezdí žáci z Ústí až do Rigy STŘ

Před několika dny se z lotyšské Rigy vrátilo 8 žáků oboru informační technologie z ústecké „Resslovky“. Byli tam na pracovní stáži v IT firmách, které si nemohou české „ajťáky“ vynachválit. Praxi ze zahraničí ovšem žáci nejvíce zúročí v tuzemsku – při hledání práce.

"Přínos praxí vidíme hlavně v tom, že se žáci musí adaptovat na cizí prostředí, musí zvládnout práci v angličtině a ještě se naučí novým dovednostem. Svět informačních technologií je sice jen jeden, ale i tak se práce v oboru stát od státu liší. Co je ovšem nejpodstatnější – žáci díky praxím z Lotyšska snáze seženou zaměstnání. Firmy na reálné zkušenosti ze zahraničí slyší," pochvaluje si projekt Erasmus+ ředitel ústecké střední průmyslové školy Jaroslav Mareš. A jedním dechem doplňuje, že nejde jen o zájem českých firem: "Projekt prezentujeme i našim partnerům z podnikatelské sféry. Ti chtějí absolventy, kteří umí anglicky a dokážou se v mezinárodním prostředí pohybovat. Zájem o naše stážisty tak projevily podniky s německým kapitálem, pro ně jsou takoví zaměstnanci velmi vítaní. Skupina žáků, která se z Lotyšska vrátila, byla pro tento rok poslední. Zájemci o kombinaci technického vzdělávání a sbírání mezinárodních zkušeností ale nemusí zoufat. "Na příští rok chystáme požádat o podporu projektu, kdy by žáci měli na zkušenou zamířit na Slovensko a do Portugalska. Záleží jen na tom, zda náš projekt bude schválen k realizaci. Výsledky se dozvíme příští rok v květnu," říká Jaroslav Mareš.

Pobyt v zahraničí hradí Evropská unie

Končící projekt stáží v lotyšské Rize byl hrazen z programu Erasmus+. Ten financuje Evropská unie, a to kompletně – od letenek až po stravování. "Tato skutečnost nám připadá významná, protože se mohou do mobilit zapojit i žáci ze sociálně slabších poměrů. Bez grantu Evropské unie by si rodiny nemohly dovolit poslat svoje děti na čtrnáct dní do zahraničí. Škola by takový projekt sama také nezvládla financovat. Jedinou možností pro nás zůstávají aktivity jako tato. Proto se každý rok snažíme, abychom v grantovém řízení uspěli," dodává Mareš.

O programu projektu Technici v Evropě a programu Erasmus+

Projekt Technici v Evropě realizuje SPŠ Ústí nad Labem od srpna 2017 do konce listopadu 2018. V tomto období byly vyslány 4 skupiny po 8 žácích do Lotyšska. Projekt je financován z programu Erasmus+ a byl do něj zapojen systém ECVET. Jde o vzdělávací program Evropské unie na období let 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Více informací na www.naerasmusplus.cz. Program v České republice řídí Dům zahraniční spolupráce.

Dne 01.12.2018, Pavel Novák


Příkladná spolupráce školy a firmy RES STŘ

Prvky duálního systému se daří naplňovat

Naše škola má velmi dobrou spolupráci s firmami v řadě oblastí. Jednou z velmi důležitých oblastí je realizace praxí a odborného výcviku u učebních oborů. Krásným příkladem dobré spolupráce je vytvoření žákovského pracoviště u firmy Monzas, spol. s r.o. Žáci si na tomto pracovišti pod odborným vedením pracovníků firmy natrénují zapojení automatizačních prvků s odzkoušením funkčnosti. Teprve poté, co je vše plně funkční, přecházejí k zapojování zabezpečovacích prvků do ostrého provozu.

Děkujeme vedení firmy za vstřícnost a podporu vzdělávání žáků naší školy.

Dne 25.10.2018, Jaroslav Mareš


Staň se na jeden den dispečerem RES

Dne 11. října 2018 pořádala Správa železniční dopravní cesty, s. o. motivační akci "Staň se na jeden den dispečerem CDP", která se konala v Praze na Balabence. Bylo vybráno 5 studentů středních škol z celé České republiky. Mezi vybranými byl i Petr Kvapil (třída D3), který studuje na naší SPŠ.

Akce začala seznámením, co studenty všechno tento den čeká. Nejdříve si vyzkoušeli řízení vlaků v úseku Praha-Kolín, následně si prošli jednotlivé části železniční budovy, ve kterých probíhá samotný provoz. Na konci bylo studentům navrhnuto stipendium u SŽDC s tím, že během studia mohou složit zkoušky na výhybkáře. Úspěšní studenti obdrželi od vedení SŽDC certifikáty. Akce byla velkým přínosem pro jeho budoucnost.

Ing. Vlastimil Sekal, statutární zástupce ředitele

Dne 25.10.2018, Pavel Novák


CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ STŘ

Velký úspěch našich žáků v celostátní soutěži středních škol

Ve dnech 9 a 10. října 2018 se žáci 3. ročníku oboru Logistické a finanční služby zúčastnili celostátní soutěže LOGISTIK JUNIOR SŠ v Karlových Varech a v umístili se na krásném 3. místě.

Do soutěže se zapojilo celkem 14 logistických a dopravních škol z celé České republiky. Soutěž byla založena nejen na znalostech z dopravy, logistiky, ekonomiky a logických úloh, ale také na zpracování a prezentaci zadaných témat z oblasti logistiky v českém i anglickém jazyce. Celému týmu gratulujeme. Poděkování patří také kolegům, kteří žáky na soutěž připravili.

Dne 12.10.2018, Jaroslav Mareš