Vážení rodiče, vážení žáci,

vzhledem k opatřením vlády ČR funguje škola v nouzovém režimu. Další průběh školního roku (výuka, aktivity související s výukou, mimoškolní aktivity, a další) budou řešeny dle pokynů MŠMT.

V případě, že žáci potřebují k domácí výuce jakékoli pomůcky zanechané ve škole, je možné si je vyzvednout denně od 8 do 9 hodin po dohodě s pracovníky školy. V nutných případech nás můžete kontaktovat na e-mailu sekretariat@spsul.cz.

Děkujeme za pochopení.

Domácí výuka v době uzavření školy

Žákům budou po dobu zrušení výuky zadávány studijní úkoly na doma prostřednictvím systému Bakaláři (zprávy Komens), sledujte tedy pravidelně svůj účet ve webové aplikaci. Vyučující mohou případně zvolit některou z alternativních metod "výuky na dálku", pokud bude pro jejich vyučovací předmět vhodná.

Upozornění: Materiály, předávné učiteli žákům, se zobrazují pouze v jejich účtu a nikoli v účtu rodičů. Přihlašujte se tedy přes svůj vlastní účet. Stejně tak není vhodné přihlašovat se přes (dobíhající) systém Školní login - toto přihlášení může způsobovat problémy s otevíráním příloh zpráv.

Pokud nemáte přímý přístup k vlastnímu účtu v Bakalářích, napište na e-mail dle vašeho střediska (RES - pavelnovak@spsul.cz, STŘ - jaroslavmasopust@spsul.cz)

Vážení rodiče, vážení žáci,

vzhledem k oznámení premiéra vlády ČR Andreje Babiše se od 10.3.2020 od 18:00 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve škole (týká se i dálkového studia). Zákaz je platný až do odvolání Vládou ČR! Žádáme vás sledujte webové stránky školy, kde vás budeme o aktuální situaci průběžně informovat. Zde bude zároveň včas vyvěšeno odvolání zákazu a zahájení výuky.

Jaroslav Mareš, ředitel školy

Vážení uchazeči o studium,

děkujeme za Vámi podané přihlášky, které přišly letos opět v hojném počtu. V nejbližší době nás v rámci přijímacího řízení čekají následující kroky:

  • cca 30. března - Uchazeči obdrží dopisem pozvánku na motivační pohovor a maturitní obory také pozvánku k přijímací zkoušce. (Ti, kdo udali v přihlášce e-mailovou adresu, dostanou pozvánku také elektronicky.)

Vzhledem je koronavirové infekci jsou následující termíny silně ohrožené. Sledujte informace na našich stránkách zde i informace vydávané přímo MŠMT.
Přijímací zkoušky se budou konat nejdříve 14 dní po obnovení výuky.

  • 6. dubna - Motivační pohovor
  • 14. dubna - 1. termín přijímacích zkoušek
  • 15. dubna - 2. termín přijímacích zkoušek
  • 22. dubna - Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro učební obory a pro dálkovou formu vzdělávání.
  • cca 29. dubna - Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro maturitní obory. (Po zpřístupnění výsledků státních přijímacích zkoušek CERMATem.)

Kriteria probíhajícího přijímacího řízení a další informace najdete v sekci přijímací řízení tohoto webu.

Výuka ve středu 6.11.2019 RES STŘ

Výuka tento den probíhá dle aktuálního rozvrhu hodin.

Dne 05.11.2019, Martin Tůma


Republikové finále soutěže v přespolním běhu 2019 RES

Naši žáci ve složení Pavel Vítek (S3A), Tomáš Reichl (S2A), Pavel Králík (S2B), Zdeněk Langmaier (D4), Petr Kadraba (S2A) a Jan Gabriel (S3A), se dne 17. října 2019 zúčastnili republikového finále v přespolním běhu, kam se kvalifikovali po vítězství v okresním a následně i krajském finále.

Republikové finále se uskutečnilo v areálu Stříbrného rybníka v Malšově Lhotě u Hradce Králové a zúčastnilo se ho 14 nejlepších družstev z celé republiky. Žáci SPŠ Resslova si v této konkurenci doběhli pro krásné šesté místo. Našim žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Václav Šonka

Dne 25.10.2019, Pavel Novák


Velký úspěch našich žáků v celostátním kole RES STŘ
Žáci třetího a čtvrtého ročníku oboru Logistické a finanční služby se ve dne 15.-16.10.2019 zúčastnili celorepublikové soutěže Logistik Junior pořádané Střední školou logistickou v Dalovicích. První den plnili úkoly z logistiky, spedice, finanční gramotnosti a logické úlohy. Na závěr prvního soutěžního dne dostali zadání pro vypracování prezentace - prosperující výrobní firma žádá 1 mil. Kč na novou výrobu ekologických přepravek. Za úkol bylo zpracovat přínos nové výroby, benefity, zohlednění konkurence, zajištění odbytu, výpočet zisku a bodu zvratu. Prezentace probíhaly druhý den v českém i anglickém jazyce.

4 nejlepší týmy se probojovaly do hry Riskuj, kde byly otázky z oblasti logistika, zeměpis, doprava, novinky, kontajnery. Tym složený ze žáků čtvrtého ročníku postupoval z prvního místa. Nakonec obsadili krásné 3. místo. Tým složený ze žáků třetího ročníku si v soutěži vedl také velmi dobře.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za vynikající přístup po oba náročné dny a za skvělou reprezentaci školy.


Dne 17.10.2019, Jaroslav Mareš


Adaptační kurz prvních ročníků 2019 RES STŘ

Jednou z dobrých tradic naší školy je několik let pořádaný adaptační kurz „NAUČME SE TOLERANCI“, kterým žáci prvních ročníků zahajují školní rok. První zářijový týden vyjelo téměř 300 žáků obou středisek vždy na tři dny do střediska Elite ve Starých Splavech.

Pedagogové školy ve spolupráci s Policií ČR připravili pestrý program. Žáci prošli lanovým centrem, dovednostními a týmovými aktivitami včetně výletu lodí. Pracovníci Policie ČR si připravili zajímavé ukázky zbraní, zásahových technik, první pomoci a právního povědomí občana. Děkujeme zejména Unii rodičů, z. s., o.p.s Techniku budoucnosti a našemu zřizovateli za finanční zajištění akce. Velké poděkování patří i všem učitelům, kteří kurz připravili a zabezpečili. Podle názorů žáků se kurz vydařil a byl bohužel krátký.

Dne 10.09.2019, Jaroslav Mareš


Maker Faire Praha – naši žáci vytvářejí technologie budoucnosti STŘ

V neděli 23. června, na Výstavišti Praha Holešovice, proběhla největší přehlídka inovací, kreativity a setkání tvořivých a zvídavých lidí v České republice. Této akce se účastnili tři týmy z naší školy převážně oboru informační technologie. Prezentovali se pod křídly IBM IoT laboratoře, kdy jejich projekty využívaly cloudové služby společnosti IBM. Pod vedením Ing. Haberzettla a Mgr. Balína představovali návštěvníkům tři projekty.

První projekt představoval Smart kávovar řízený přes internet s počítáním statistik a dalšími funkcemi (složení týmu: Stibor, Machado). Další projekt ukazoval systém zabezpečení otevírání dveří s dvojitou autorizací (tým: Rott, Lupčík, Parachin). Posledním projektem bylo autonomní vozítko využívající cloudová data (tým: Všetečka, Trčka, Jun).

Všechny projekty využívaly Arduino, EthernetShileld a IBM cloud. O projekty našich žáků byl velký zájem a už se těšíme na příští ročník. Společně s dalšími „makery“ pomáháme vytvářet technologie budoucnosti. 

Mgr. Kamil Balín

Dne 02.07.2019, Aleš Kučera


Studentské servisní dny v CEDOPu 2019 RES


Ve dnech 18. 06. - 19. 06. 2019 probíhaly na naší škole Studentské servisní dny v prostoru CEDOPU. Této již každoroční akce (letos se uskutečnil 8.ročník) se zúčastnili vybraní studenti třetího ročníku oboru Dopravní prostředky, kteří prováděli odbornou servisní kontrolu technického stavu u vozidel, která si zde mohli nechat zkontrolovat zájemci z řad zaměstnanců školy i studentů.

Studenti pracovali na 9 stanovištích - 1. Servisní technici, 2. Kontrola brzd a tlumičů, 3. Kontrola podvozku, 4. Seřízení světel, 5. Měření geometrie kol, 6. a 7. Servis klimatizace, 8. Diagnostika, 9. Měření emisí.

Studenty práce v těchto dnech velmi bavila, přistupovali profesionálně k zákazníkovi i k práci, bravurně zvládali servis všech přistavených vozidel.

Ing. Vlastimil Sekal, statutární zástupce ředitele

Dne 24.06.2019, Pavel Novák