Prokazování nároku na zlevněné jízdenky a legitimaci - DPMUL

Dne 27.08.2018, Pavel Novák


Dopravní podnik města Ústí nad Labem mění podmínky pro získávání zlevněných jízdenek. Nově budou žáci potřebovat k prokazování nároku na vydání zlevněného kupónu k legitimaci (a taktéž při kontrole v autobusu) potřebovat jeden z těchto prostředků:

  • do 18ti let – potvrzený oranžový žákovský průkaz / ISIC / OP
  • 18 a více let - potvrzený oranžový žákovský průkaz / ISIC

Cena průkazu v Zákaznickém centru DPmÚL činí 10 Kč při zakoupení a 60 Kč při ověření. Žák si v průkazu čitelně vyplní hůlkovým písmem lihovým permanentním linerem (fixem) s tenkým hrotem jméno, příjmení a datum narození. Pověřený zaměstnanec školy ověří skutečnost, že žák na škole studuje a průkaz potvrdí.

Nebudou tedy přijímána ani vyžadována žádná písemná potvrzení o studiu!