Ředitelské volno 3. a 4. ledna 2019

Dne 10.12.2018, Jana Seberová


V souladu s ustanovením § 24 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vyhlašuje ředitel školy Mgr. Bc. Jaroslav Mareš z organizačních a technických důvodů na čtvrtek 3. 1. 2019 a pátek 4. 1. 2019 volno pro žáky školy.