Ředitelské volno pro žáky - 29. 9. 2017

Dne 26.09.2017, Jana Seberová


V souladu s ustanovením § 24 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vyhlašuje ředitel školy volno pro žáky školy na pátek 29. 9. 2017 z organizačních a technických důvodů.