ECDL


Škola je akreditovaným testovacím střediskem ECDL - European Computer Driving Licence. Máme vlastní akreditovanou testovací místnost a testery.


ECDL = EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE

 • mezinárodně uznávaný
 • splňuje evropská znalostní kritéria pro práci s PC

Úspěšným složením žáci získají

 • započítání úspěšného složení zkoušky z jednotlivého modulu do klasifikace předmětu IT (složení v průběhu 1. a 2. ročníku, vyšší ročník dle vyučujících)
 • zaměstnavateli uznávaný certifikát, platný ve všech zemích Evropské unie
 • certifikát VŠ uznávají jako složenou zkoušku z výpočetní techniky

Koncept ECDL

 • ECDL Start
 • ECDL Core

Ověřování znalostí

 • forma praktické zkoušky pod vedením zkušeného lektor a
 • z kouška se skládá v akreditované učebně – středisko Resslova
 • termíny testování budou vyhlašovány po vzájemné dohodě


Certifikát ECDL

 • dokládá plnou kvalifikovanost držitele
 • povrzuje rozsah znalostí a dovedností evropskou autoritou
 • je značnou výhodou na trhu práce v ČR i v zahraničí


Školní prostředí - výhody pro žáky

 • 702,- Kč ... index ECDL
 • 240,- Kč ... jedna zkouška - zvýhodněná cena pro žáky
  • při obdržení certifikátu ECDL proplatí o. p. s. Technik budoucnosti 50,- Kč za každou úspěšně složenou zkoušku
 • 300,- Kč ... jedna zkouška - cena stanovená pro externí zájemce
 • 85,- Kč ... vystavení ECDL certifikátu absolventa
 • výuka je přizpůsobena požadavkům ECDL testů


Příprava na testování ECDL

 • výuka přizpůsobena požadavkům ECDL testů
 • možnost domluvy individuálních konzultací s vyučujícími informatiky


Podrobné informace naleznete na http://www.ecdl.cz .